Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden

Hereweg 80 2e verdieping
9725 AG Groningen
Telefoon 050 - 522 33 11
Teksttelefoon 050 - 522 32 29
Beeldtelefoon 83.160.115.105 (IP H323)
SMS 06 - 20 245 408
Fax 050 - 522 33 33

www.lentis.nl