Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden

Hereweg 80 2e verdieping
9725 AG Groningen
Telefoon 050 - 522 33 11
Teksttelefoon 050 - 522 32 29
Beeldtelefoon 83.160.115.105 (IP H323)
SMS 06 - 20 245 408
Fax 050 - 522 33 33

www.lentis.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen
Telefoon 088 – 43 21 700
WhatsApp tekstberichten 06 - 10 908 606
Fax 088 – 43 21 707
Chat en teletolk zie www.ggmd.nl/contact

www.ggmd.nl