GGMD voor Doven en Slechthorenden

Graafseweg 105 (gebouw IPZO)
6512 BS Nijmegen
Telefoon 088 – 43 21 700
WhatsApp tekstberichten 06 - 10 908 606
Fax 088 – 43 21 707
Chat en teletolk zie www.ggmd.nl/contact

www.ggmd.nl