Hulp

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) helpen mensen met psychische problemen of een verslaving. Zij bieden hulp aan volwassenen, ouderen en kinderen.

Er zijn ggz-instellingen die gespecialiseerd zijn in hulp aan doven en slechthorenden. Medewerkers van ggz-instellingen voor doven en slechthorenden kunnen communiceren met doven en slechthorenden. Indien gewenst is er een gebarentolk en/of schrijftolk beschikbaar. De medewerkers bij deze ggz-instellingen kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van doven en slechthorenden in de “horende” wereld.

Aanmelden

Het is goed om eerst met uw huisarts te praten. Als u dat prettig vindt, kunt u voor dit gesprek een tolk aanvragen. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een ggz-instelling voor doven en slechthorenden. De huisarts kan de verwijsbrief naar de ggz-instelling opsturen of aan u meegeven. De ggz-instelling kan u helpen met de verwijzing door uw huisarts.

Hoe gaat de hulpverlening

Als u zich heeft aangemeld bij een ggz-instelling krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een hulpverlener. In dit gesprek wordt besproken wat de klachten zijn en welke hulp u nodig heeft. Daarna kunnen nog enkele gesprekken volgen om de problemen verder te onderzoeken.

Als het probleem duidelijk is, worden met de cliënt afspraken gemaakt over welke therapie of begeleiding iemand krijgt. Dit wordt opgeschreven in een behandelplan. Aan de hand van dit plan bespreken cliënt en hulpverlener regelmatig de voortgang van de behandeling.

Therapie en behandeling

Er zijn verschillende vormen van therapie of behandeling mogelijk, zoals:

  • Gesprekken met een hulpverlener over uw problemen. Hierdoor leert u deze problemen beter begrijpen en leert u hoe u er anders mee kunt omgaan. Het is ook mogelijk om samen met uw partner of familie deze gesprekken met uw hulpverlener te hebben.
  • Groepsbehandeling. U praat samen met andere mensen over uw problemen. En leert u hoe u beter met uw problemen kunt omgaan.
  • Medicijnen om de klachten te verminderen.
  • Tijdelijke opname in een ggz-instelling voor doven en slechthorenden als dit nodig is om goede hulp te kunnen krijgen.
  • Begeleiding bij het wonen.

Zie voor meer informatie de websites van de verschillende ggz-instellingen voor doven en slechthorenden.

Afsluiting

Is de therapie of begeleiding afgelopen dan vindt een eindgesprek plaats. In dit gesprek wordt het resultaat van de behandeling besproken. Ook wordt besproken hoe men de behandeling vond. En of nog meer behandeling nodig is.

Van wie kunt u hulp krijgen?

Binnen de ggz voor doven en slechthorenden werken verschillende hulpverleners zoals: psychiaters, artsen, orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, beeldende therapeuten, psycho-motorische therapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), maatschappelijk werkers, praktisch pedagogisch gezinsbegeleiders (PPG), sociaal pedagogisch hulpverleners.

Daarnaast werken er ook ggz-tolken gebarentaal, docenten gebarentaal en logopedisten.

Kosten

ggz voor volwassenen

Uw zorgverzekering betaalt deze zorg. De kosten tellen wel mee voor uw eigen risico. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De ggz-instelling kan u helpen met de verwijzing door uw huisarts.

ggz voor kinderen en jeugd

De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig. De ggz-instelling kan u helpen met de verwijzing door de huisarts of de jeugdarts.